Officieel gecertificeerde uitvaartverzorgers

Wij zijn verheugd dat de uitvaartverzorgers Jan Willem Engelen, Michiel Spoor, Esther Schutte, Une van der Gronden en Ronald Schens zijn opgenomen in het Register voor Gecertificeerde Uitvaartverzorgers. Voor ons een bijzonder en waardevol moment.

Nabestaanden en andere betrokkenen bij een levenseinde zijn er graag zeker van dat een uitvaart goed wordt geregeld. Ze hechten hierbij veel waarde aan gekwalificeerd personeel. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorg(st)ers te borgen is het Register voor gecertificeerde Uitvaartverzorgers in het leven geroepen. Het Register is een onderdeel van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Om in aanmerking te komen voor de beschermde titel Register Uitvaartverzorger (RU) moet de uitvaartverzorg(st)er jaarlijks aan strenge eisen voldoen. Daaronder vallen o.a. Permanente Educatie en het behalen van studiepunten. Het verplicht behalen van die punten houdt ons scherp en geeft inzicht in wat er in de branche, maatschappij, de wet- en regelgeving speelt. Werkbezoeken en bv. het bijwonen van lezingen op cultureel, religieus en maatschappelijk gebied helpen ons om met nabestaanden mee te denken, hen te adviseren bij de voorbereidingen van een afscheid. Bij de uitvaartorganisatie waar de uitvaartverzorg(st)er werkt wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de klanttevredenheid.

Delen

 

Terug