Bij leven

Al bij leven kunt u veel regelen voor uw uitvaart. Zo neemt u uw naasten veel werk uit handen en kunt u een uitvaart regelen die exact bij u past. Wij kunnen u helpen met de voorbereidingen voor uw uitvaart. Wilt u advies hierover? Neem dan contact met ons op. Telefoon: (070) 514 43 45.

UW WENSEN

Wanneer u bij leven al uw wensen vastlegt, biedt dit na een overlijden houvast aan de nabestaanden. Wij bieden u de mogelijkheid om uw voorkeuren voor na uw overlijden bij ons vast te leggen. Samen met een van onze uitvaartverzorgers bespreekt u de mogelijkheden en maakt u de keuzes die ú belangrijk vindt. Het wensenformulier ontvangt u zelf in een aantal exemplaren voor uw eigen administratie en uw naasten. Bovendien bewaren wij een exemplaar in ons beveiligd dossier.

Afspraak maken
Het vastleggen van uw wensen is kosteloos. U kunt hiervoor een afspraak maken met een van onze uitvaartverzorgers. Dat kan telefonisch: (070) 514 43 45, per e-mail of via ons contactformulier.

TESTAMENT

Uw nalatenschap zwart op wit
Wanneer u overlijdt wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van het versterferfrecht. Hierin staat aangegeven wie recht hebben op uw vermogen. Deze rechthebbenden zijn uw erfgenamen. In een testament kunt u afwijken van de standaardregels van het versterferfrecht. U kunt bijvoorbeeld een of meer erfgenamen uitsluiten of voorwaarden en bepalingen opleggen aan de erfgenamen.

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. De notaris zal u waar nodig adviseren en uw wensen vastleggen in een notariële akte. Bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag laat de notaris inschrijven dat u een testament heeft opgemaakt.

Waarom een testament?
In een testament kunt u zelf aangeven naar wie de erfenis gaat. U kunt dan bijvoorbeeld ook schenken aan anderen dan uw wettelijke erfgenamen of belastingvrij schenken aan een algemeen nut beogende instelling, een ANBI. Laat u geen testament opmaken, dan laat u de verdeling van de erfenis en uw nalatenschap over aan de wet.

UITVAARTDEPOSITO

Uw uitvaart financieel goed geregeld
De Stichting Depositofonds biedt u de mogelijkheid een depositosom te storten ten behoeve van uw uitvaart. De hoogte of de frequentie van het te storten bedrag bepaalt u zelf, met een minimum van €500. Op deze wijze spaart u voor de kosten van uw uitvaart, naast uw eventuele verzekering.

U krijgt jaarlijks een overzicht van het opgebouwde bedrag, vermeerderd met de rente. Pas bij uw overlijden komt de opgebouwde waarde vrij en regelen en verzorgen wij de uitvaart volgens uw wensen. Iedereen kan deelnemen aan het deposito, wij stellen geen voorwaarden aan uw leeftijd of gezondheid.

De voordelen van ons Depositofonds

  • Betrouwbaar en veilig onder auspiciën van een Stichtingsbestuur.
  • Gegarandeerde jaarlijkse rentebijschrijving.
  • Deposito zowel afzonderlijk als voor partners samen af te sluiten.
  • De hoogte of frequentie van het te storten bedrag bepaalt u zelf.
  • Mogelijkheid om ongeacht uw leeftijd en gezondheid uw uitvaart financieel te regelen.

Inschrijven
Neem voor nadere informatie of het maken van een afspraak contact met ons op per telefoon: (070) 514 43 45, per e-mail of via ons contactformulier.

UITVAARTVERZEKERING

Een van de mogelijkheden om uw uitvaart te bekostigen is door het afsluiten van een uitvaart- of begrafenisverzekering. Er zijn twee manieren om u te verzekeren voor de kosten van een uitvaart.

Naturaverzekering
Bij een naturaverzekering verzekert u zich voor de goederen en diensten bij de uitvaart. Voor extra wensen worden extra kosten in rekening gebracht. Doorgaans dekt de naturaverzekering niet alle kosten. Het is verstandig om naast deze verzekering een kapitaaluitvaartverzekering af te sluiten.

Kapitaal-uitvaartverzekering

Bij een kapitaal-uitvaartverzekering ontvangen de nabestaanden een geldbedrag voor het betalen van de uitvaart. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de premie die u heeft betaald en de polisvoorwaarden. De nabestaanden kunnen het bedrag vrij besteden.

Keuzevrijheid
Met een naturaverzekering is lang niet altijd alles voor u geregeld. De verzekeraar doet het vaak voorkomen dat u verplicht bent met een bepaalde uitvaartondernemer in zee te gaan. Dit is niet het geval; u bent vrij om de uitvaart door ons te laten regelen.

Persoonlijk advies
Wij zien in onze praktijk hoe belangrijk het is om een passende voorziening te treffen voor een uitvaart om de kosten te dekken. Naast een uitvaartverzekering kan ook een storting in ons Depositofonds interessant zijn. Onze medewerkers kunnen aan de hand van uw wensen een begroting maken voor de hoogte van de uitvaartkosten. Belt u ons gerust voor een eventueel advies: (070) 514 43 45. Of neem contact op via e-mail) of via ons contactformulier.